Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

29 sierpnia 2018

Dotacja na zakup nowości wydawniczych


Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim  wraz z Filią w Nowakowie jest ponownie w 2018 roku, beneficjentem wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa. Celem priorytetu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. 
W ramach Programu Biblioteka otrzymała w 2018 r. dofinansowanie w wysokości 4860 zł.  

Pozyskane środki finansowe przeznaczymy na zakup literatury pięknej dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do składania propozycji zakupu nowości wydawniczych. Wszystkie propozycje zostaną wzięte pod uwagę i będą sukcesywnie realizowane w miarę naszych możliwości.Zadanie zostanie zrealizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.