Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

13 grudnia 2012

Dotacja w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek"

24 marca 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim złożyła wniosek do Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek" na zadanie pn."Budowa w Nowakowie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 10 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminną Biblioteką Publiczną w Komorowie Żuławskim. Umowa ta dotyczy ministerialnych środków finansowych przyznanych na budowę nowego budynku filii w Nowakowie w wysokości 560 756 zł tj. 33,13 % całkowitego kosztu inwestycji. Resztę w wysokości 66,87 % przewidzianej sumy ma pokryć Gminna Biblioteka Publiczna (z dotacji Gminy Elbląg). Nowy obiekt wykorzystany zostanie do nowych działań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki i spełniać będzie wymagania Certyfikatu Biblioteki+. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek. Program Wieloletni Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki.