Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

3 września 2009

"Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych"


Nasza Biblioteka uczestniczy w projekcie szkoleniowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie "Z Danii do Polski - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych".
Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.
Celem projektu jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej poprzez transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych usług w bibliotekach publicznych Danii do bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego oraz wzrost kompetencji zawodowych ich pracowników.

Udział w projekcie to dla naszej placówki wyróżnienie:)