Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

18 stycznia 2014

Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim przystąpiła w 2012 roku do kolejnej edycji programu "Orange dla bibliotek", którego organizatorem jest Fundacja Orange. W 2012 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 395,65 zł na pokrycie części kosztów dostępu do Internetu wykorzystywanego przez bibliotekę w swojej bieżącej działalności kulturalno-edukacyjnej. W 2013 r. przyznano nam dotację w wysokości 1 194,50 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu. Celem programu Orange dla bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.