Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

12 kwietnia 2014

Podsumowanie gminnego konkursu na Palmę i pisankę wielkanocną 2014

11 kwietnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim odbyło się uroczyste podsumowanie gminnego konkursu na Palmę i pisankę wielkanocną. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem wielkanocnym i wiosennym oraz promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W konkursie na najpiękniejszą Palmę i pisankę wielkanocną udział wzięli: uczniowie Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, Zespołu Szkół w Nowakowie, Szkoły Podstawowej w Węzinie, Szkoły Podstawowej w Pilonie oraz osoby dorosłe z Bogaczewa, Węziny, Gronowa Górnego oraz Nowego Batorowa. Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Prelewska, Małgorzata Adamska i Halina Samson dokonała oceny 67 prac wykonanych przez 72 uczestników. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu: Kategoria : PALMA I PISANKA Pierwsza kategoria wiekowa - przedszkola: - dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Węzinie przyznano równorzędne nagrody. Nagrody otrzymali: Karolina Felska, Laura Denka, Aurelia Nazarewicz, Filip Felski, Paweł Felski, oraz Kacper Robak; Kategoria: PALMA W drugiej kategorii wiekowej – uczniowie klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła : Ewelina Kuczyńska, kl. II SP Gronowo Górne II miejsce przyznano : Zuzannie Stępień, kl. III SP Gronowo Górne III miejsce przyznano: Kornelii Przybyłowskiej, kl. I SP Gronowo Górne W trzeciej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych I miejsce zdobyła : Oliwia Bąk, kl. IV SP Gronowo Górne II miejsce przyznano : Julii Kasprzak, kl. IV SP Pilona W czwartej kategorii wiekowej – uczniowie Gimnazjum I miejsce zdobyła : Joanna Stępień, kl. II ZS Gronowo Górne II miejsce przyznano: Kornelii Smulskiej, kl. II ZS Gronowo Górne W piątej kategorii wiekowej - dorośli: nagrodę za najpiękniejszą palmę wielkanocną przyznano dla: Katarzyny Felskiej z Węziny Kategoria: PISANKA W drugiej kategorii wiekowej – uczniowie klas I-III szkół podstawowych I miejsce zdobyła : Wiktoria Jezierska, kl. III SP Gronowo Górne – (za efektowne wykorzystanie metody tradycyjnej ) II miejsce przyznano : Agacie Rubel, kl. II SP Gronowo Górne III miejsce przyznano : Annie Greckiej i Natalii Kosińskiej – kl. III SP Gronowo Górne (za atrakcyjne wykorzystanie nowych technik) Wyróżnienie otrzymał: 1. Bartosz Aleksandrowicz, kl. III SP Gronowo Górne W trzeciej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych I miejsce zdobył : Piotr Rokita, kl. IV SP Pilona – (za pracochłonność i kompozycję), II miejsce zdobył : Artur Grodel, kl. VI SP Gronowo Górne III miejsce przyznano Julii Perkowskiej, kl. IV SP Pilona W czwartej kategorii wiekowej – uczniowie Gimnazjum I miejsce przyznano : Natalii Guss - kl. II ZS Gronowo Górne II miejsce przyznano: Dariuszowi Karasiewiczowi, kl. I ZS Gronowo Górne III miejsce przyznano: Aleksandrze Piech kl. III ZS Gronowo Górne W piątej kategorii wiekowej – dorośli nagrody przyznano dla: - Renaty Soleckiej, Edyty Rokity i Barbary Baranowskiej. 3. Kategoria: STROIK I miejsce przyznano : Mateuszowi Mojsiukowi - kl. III SP Pilona II miejsce przyznano: Dominikowi Waśniewskiemu, kl. V SP Pilona Organizatorzy przyznali również specjalne wyróżnienie uczniom klasy II Szkoły Podstawowej w Pilonie za wykonanie efektownego stroika z jajkami wykonanymi nową techniką decupage. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie, za podtrzymanie, kultywowanie i ochronę przepięknej ludowej tradycji zdobienia palm i pisanek związanej z okresem Wielkanocy. Wesołych Świąt!