Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

6 kwietnia 2016

"Rodzina - tu wszystko się zaczyna" - konkurs plastyczno-literacki

W ramach Ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” Wójt Gminy Elbląg oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie ogłaszają Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki pn. „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. Celem konkursu jest propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Elbląg. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w odniesieniu do tematu konkursu „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (m.in. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż) lub literackiej (m.in. wiersz, list, opowiadanie).
 
 
 
Prace należy dostarczyć do 6 maja 2016 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim lub filii w Nowakowie.  Oceny prac dokona powołana w tym celu komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, poziom literacki bądź plastyczny pracy, oryginalność i pomysłowość oraz staranność i estetykę wykonania. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku przebiegać będą od 13 maja do 10 czerwca. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!