Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

1 czerwca 2018

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję , że :
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej
Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg jest: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6,  82-310 Elbląg, tel. 55 231 10 16, email: bibkom@gmail.com   
2. Administrator wyznaczył Pana Piotra Sadowskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg lub e-mail : audytor-wewnetrzny@wp.pl
3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom i w granicach prawa. 
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć złożony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub do celów statystycznych. 
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy  prawa. 
6. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
7. Posiada Pani / Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Posiada Pani / Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.