Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

21 listopada 2016

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie zakwalifikowała się do programu dotacyjnego Instytutu Książki  "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016" pozyskując środki na zakup siedmiu zestawów komputerowych. 
Głównym celem programu jest podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych.