Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

29 kwietnia 2016

Przypominamy i zapraszamy: Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki "Rodzina - tu wszystko się zaczyna"


Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Elbląg.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej pracy plastycznej lub literackiej promującej hasło „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (m.in. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż) lub literackiej (m.in. wiersz, list, opowiadanie).

Prace mają eksponować te elementy życia rodziny, które mają charakter budujący i scalający. Prace powinny nawiązywać do treści związanych z historią i rozwojem własnych rodzin i pielęgnowanych w nich wartości.

 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne  nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w bibliotece i udostępnione odwiedzającym.
Termin składania prac: 06 maja 2016 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej  w Komorowie Żuławskim lub w bibliotece w Nowakowie.
Serdecznie zapraszamy!