Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

27 września 2016

Zaproszenie do konsultacji

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim zaprasza mieszkańców Gminy Elbląg do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata 2016-2020. 

Prace nad Strategią prowadzone są w związku z uczestnictwem biblioteki w Programie Wieloletnim Kultura+ priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. W ramach tego Programu biblioteka uzyskała dofinansowanie na realizację zadania „Budowa w Nowakowie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim”.

Uwagi prosimy składać osobiście w bibliotece, telefonicznie - tel. 55 231 10 16  lub drogą internetową na adres: bibkom@gmail.com

                                                                                              Zapraszamy do konsultacji!


Strategia Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim