Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

27 października 2009

"Animacja czytelnicza gimnazjalistów"

Biblioteka w Komorowie, na przełomie marca i kwietnia 2009 r., współpracowała z Biblioteką Elblaską przy realizacji ankiety wśród uczniów wybranych klas Gimnazjum w Gronowie Górnym.
Badanie czytelnictwa gimnazjalistów Elbląga i powiatu elbląskiego pt. „Nastoletni czytelnicy – podobieństwa i dystanse” realizowane było przez Bibliotekę Elbląską im. Cypriana Norwida w ramach projektu "Od wiedzy do efektów" Program "Edukacja kulturalna i diagnoza kultury". Celem badań była obserwacja postaw czytelniczych (aktywność, preferencje i wybory czytelnicze dokonywane w czasie wolnym i w ramach obowiązku szkolnego, wartości przypisywane udanej lekturze książkowej, źródła pozyskiwania książek, ocena i wykorzystanie zasobów bibliotek, z których korzystają, sposoby spędzania wolnego czasu itp.) młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego, kończącej powszechny etap edukacji oraz użytkowanie przez nich komputerów
i Internetu. Raport z badań czytelnictwa gimnazjalistów zostanie przedstawiony na konferencji „Animacja czytelnicza gimnazjalistów w bibliotekach”, która odbędzie się 28 października 2009 r. w Bibliotece Elbląskiej. Cieszę się, że zostałam zaproszona do udziału w tej, jakże ważnej dla bibliotekarzy, Konferencji:)