Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

20 września 2016

Biblioteka na Dożynkach 2016


W sobotę, 17 września 2016 roku,  Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim  wraz z filią biblioteczną w Nowakowie wzięła udział w Gminnych Dożynkach. Dla najmłodszych i trochę starszych zorganizowaliśmy wiele atrakcji. np.: konkursy oraz zagadki literackie, których ukoronowaniem były liczne nagrody. Każdy kto nas odwiedził nie odszedł z pustymi rękami. Również w tym dniu odbyło się Narodowe Czytanie „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Bardzo dziękujemy za udział w akcji czytania powieści  Henryka Sienkiewicza wszystkim uczestnikom, a w szczególności lektorom: uczennicom Zespołu Szkół w Nowakowie, Przewodniczącej Rady Gminy Elbląg pani Barbarze Bruzdewicz, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pani  Jadwidze Ciszewskiej oraz  Przyjacielowi Gminy Elbląg pani Celinie Sokołowskiej. Szczególne podziękowania kierujemy dla uczennicy Zespołu Szkół w Nowakowie, Wiktorii  Kamieniak, za przepiękne wykonanie pieśni „Quo Vadis, Domine?”. Wszystkim uczniom Zespołu Szkół w Nowakowie jak również Dyrektor Szkoły pani Grażynie Gałązce za ogromny wkład i zaangażowanie w akcję Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy!