Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

23 września 2017

Nowości z literatury profilaktycznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie wzbogaciły swoje zbiory o nowe publikacje książkowe z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Książki zostały zakupione przez Urząd Gminy w Elblągu w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Zakupionych zostało 67 tytułów za łączną kwotę 1099,31 zł. Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Elbląg do korzystania ze zbiorów. Mamy nadzieję, iż oferta Biblioteki Gminnej i Filii okaże się pomocna w pracy rodziców i wychowawców oraz zainspiruje do wielu owocnych działań.