Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

28 lipca 2015

Biblioteka bierze udział w programie "Orange dla bibliotek"

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim po raz kolejny przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek” i otrzymała z Fundacji Orange dotację w kwocie 488,46 zł. Dotacja w całości została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w bibliotece w Komorowie Żuławskim od 1 stycznia do 31 lipca 2015 roku. Celem programu jest zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom gminnych bibliotek publicznych oraz popularyzacja bezpiecznego i mądrego korzystania z nowych technologii.

3 lipca 2015

Wakacyjny konkurs fotograficzny

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Wakacje w Gminie Elbląg”. Celem konkursu jest zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich miłośników robienia zdjęć, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno naszej gminy. Oczekujemy zdjęć przedstawiających ulubione, charakterystyczne dla gminy Elbląg miejsca lub obiekty. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość fotografii w minimalnym formacie 15 cm x 21 cm, czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice. W osobnej kopercie należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w bibliotece w Komorowie lub bibliotece w Nowakowie.
Prace można składać do 15 września 2015 r. w placówkach bibliotecznych w Komorowie Żuławskim lub w Nowakowie. Regulamin konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim oraz w filii w Nowakowie. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy bibliotek, tel. 55 231 10 16 lub 726 799 888, (w godz. 9.00 - 16.00), e-mail: bibkom@gmail.com oraz bibliotekanowakowo@op.pl. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!