Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

29 czerwca 2011

Biblioteka w Komorowie w Programie Rozwoju Bibliotek

Biblioteki Publiczne Gminy Elbląg (w Komorowie Żuławskim i Nowakowie) zakwalifikowały się do II rundy PRB jako Biblioteki Partnerskie. Do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek zgłosiły się 604 biblioteki gminne. 151 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące, a 453 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów znalazło się 512 gminnych bibliotek publicznych, w tym 128 Biblioteki Wiodące i 384 Bibliotek Partnerskich. Łącznie zakwafilikowały się 1502 placówki biblioteczne.
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013.

16 czerwca 2011

Podsumowanie konkursu "Zdrowe wychowanie - to całej rodziny zadanie"

14 czerwca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Komorowie Żuławskim odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Zdrowe wychowanie - to całej rodziny zadanie”. Konkurs ten odbył się w ramach trwających XIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Organizatorami byli: Urząd Gminy Elbląg, Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim i Nowakowie. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym, Zespołu Szkół w Nowakowie oraz młodzież uczęszczająca do Świetlicy w Przezmarku. Na konkurs wpłynęło ogółem 37 prac. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę szczególnie cel konkursu - podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, wyrażanie myśli i odczuć w formie plastycznej oraz integracja rodziny. Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane były z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7 czerwca 2011

Tak obchodziliśmy Światowe Dni Bajki

4 czerwca 2011 roku w ramach V Światowych Dni Bajki w naszej bibliotece zorganizowano cykl gier, zabaw i konkursów dla dzieci i młodzieży pod wspólnym tytułem „W zaczarowanym świecie bajek”. W tym bajecznym dniu nastąpiło również ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona bajka”. Nagrody dla laureatów i wszystkich uczestników konkursów ufundowało Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie "Bajka" - organizator V Światowych Dni Bajki.W imieniu wszystkich dzieci serdecznie dziękujemy za przekazane nagrody, a wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia pokonkursowej wystawy prac plastycznych. Zapraszamy!!

1 czerwca 2011

V Światowe Dni Bajki

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania V Światowych Dni Bajki. Zaczynamy w sobotę, 4 czerwca, o godz. 11.00. Przyjdź! Nie zwlekaj! Tu Bajka na Ciebie czeka!