Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

7 września 2011

Konkurs "Krótki film o Miłoszu"

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w konkursie "Krótki film o Miłoszu". Konkurs polega na nakręceniu krótkometrażowego (do 10 minut) filmu nt. życia i/lub twórczości Czesława Miłosza. Filmy należy dostarczyć do 10 listopada (decyduje data stempla pocztowego), wraz z kartą zgłoszenia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Adres: WBP (ul. Stare Miasto 33), 10-026 Olsztyn, z dopiskiem: Film o Miłoszu.
Szczegóły konkursu na stronie http://miłosz.wbp.olsztyn.pl/