Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

9 listopada 2016

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna  Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z filią w Nowakowie w 2016 roku otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w wysokości  4 830,00 zł w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.