Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

13 września 2016

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych


Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim jest ponownie w 2016 roku, beneficjentem Wieloletniego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

W ramach dotacji celowej nasza biblioteka otrzymała środki w wysokości 4.830,00 złotych. 
Zapraszamy Czytelników Biblioteki gminnej w Komorowie Żuławskim oraz filii w Nowakowie do proponowania nowości książkowych do zakupu:)

Wysokość dotacji dla naszych Bibliotek w poszczególnych latach wynosiła:
2016 – 4.830,00
2015 – 3.400,00
2014 – 7.935,00 – pozyskano ogółem, w tym:
2014 – 3.510,00 - Priorytet 1
2014 – 4.425,00 – Priorytet 2
2013 – 3.570,00
2012 – 3.440,00