Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

4 kwietnia 2018

„Ja – moja wieś, moja okolica” - konkurs

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim pod hasłem ,,Ja – moja wieś, moja okolica”. Konkurs organizowany jest w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno własnej miejscowości i najbliższej okolicy, zachęcanie do poznawania, odkrywania i propagowania miejsc najciekawszych pod względem architektonicznym, przyrodniczym oraz promowanie lokalnych atrakcji turystycznych. 

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Elbląg. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w odniesieniu do tematu konkursu „Ja - moja wieś, moja okolica”. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (rysunek, plakat, folder reklamowy, album zdjęć) lub literackiej (wiersz, fraszka).  Prace należy dostarczyć do 11 maja 2018 r. do Biblioteki w Komorowie Żuławskim lub Filii w Nowakowie. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszenia. Oceny prac dokona powołana w tym celu komisja, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem konkursu, poziom literacki bądź plastyczny pracy, pomysłowość i kreatywność, wiarygodność oraz ogólne wrażenie artystyczne. Szczegóły w załączonym regulaminie. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!