Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

19 września 2016

Goście z Niemiec z wizytą w bibliotece w Nowakowie

W piątek, 16 września 2016 r., naszą placówkę w Nowakowie odwiedziła delegacja z partnerskiej gminy Barssel oraz towarzyszący im goście w asyście Wójta Gminy Genowefy Kwoczek, Sekretarza Gminy Krystyny Murawskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Bruzdewicz oraz radnych gminy Elbląg. Goście z Niemiec  zwiedzili nowy budynek biblioteki oraz zapoznali się z działalnością naszej placówki. Podczas wizyty uczestnicy spotkania obejrzeli również wystawę fotografii pt. „Żuławy – krajobraz dla konesera” eksponowaną w Sali wystawienniczej.  W tym dniu nasi  goście mieli okazję zapoznać się z działalnością stowarzyszeń z terenu naszej Gminy.  Prezentacje multimedialne obrazujące bogaty dorobek  stowarzyszeń działających na terenie gminy Elbląg przygotowały i prezentowały: Elżbieta Mieczkowska - Stowarzyszenie „IWA”, Joanna Włodarska - Stowarzyszenie „Dwie Wsie”,  Agnieszka Kozłowska - Stowarzyszenie „Wierzba” oraz Aleksandra Turoń - Stowarzyszenie Miłośników wsi Nowakowo „Terranova”. Podczas prezentacji dorobku ww. stowarzyszeń goście mieli możliwość posmakować swojskich wyrobów, m.in. tradycyjnego sera żuławskiego, czy  domowej naleweczki. W tym dniu goście z Niemiec zapoznali się z również z ciekawą historią Wyspy Nowakowskiej, którą opowiedział i przedstawił w formie prezentacji multimedialnej p.  Leszek Marcinkowski - przewodnik PTTK Elbląg. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy gościć w naszych skromnych progach przedstawicieli  z partnerskiej gminy Barssel. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się z zaangażowaniem w organizację tej wizyty w naszej bibliotece.