Mam pasję do książek i kocham się w książkach... Stanisław Wyspiański

28 czerwca 2018

Ucz się angielskiego w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim z Filią w Nowakowie zapraszają najmłodszych użytkowników do korzystania z kursu e-learningowego funenglish.pl. 
Funenglish.pl to bezpłatny kurs e-learningowy dla dzieci w wieku 6-12 lat. Łączy naukę z zabawą, dzięki czemu dzieci szybko zdobywają kolejne umiejętności językowe. Każde dziecko może korzystać z kursu zupełnie samodzielnie - potrzebny jest do tego wyłącznie biblioteczny komputer i dostęp do internetu. Wystarczy, jeżeli będzie uczyło się dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki. 

Biblioteka otrzymała dostęp do kursu dzięki udziałowi w szóstej edycji projektu „FunEnglish 
w bibliotece”, prowadzonego przez firmę Funmedia we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Internetowy kurs funenglish.pl jako pierwszy w Polsce otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2011 roku jest bezpłatnie udostępniany bibliotekom publicznym.

Więcej informacji na temat kursu funenglish.pl

12 czerwca 2018

Escape Room w bibliotece - fotorelacja

W sobotę, 9 czerwca 2018 roku, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie Żuławskim oraz w Filii w Nowakowie działy się rzeczy tajemnicze. W tym dniu uczestnicy zabawy Escape Room mieli do rozwiązania wiele zadań, które były naprawdę trudne – trzeba było wykazać się intuicją, znajomością literatury, logicznym myśleniem, odczytywaniem szyfrów. O wyznaczonym czasie wszystkie zadania zostały rozwiązane, szyfry złamane, a klucz od zamkniętej biblioteki zdobyty. Wszyscy spisali się znakomicie! Nie możemy doczekać się kolejnej edycji! Zapraszamy do fotorelacji:


5 czerwca 2018

Escape Room w Bibliotece

Gminna Biblioteka w Komorowie Żuławskim wraz z Filią w Nowakowie zapraszają na spotkania, gry i zabawy z okazji ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, która w 2018 roku przypada na 9 czerwca. Z tej okazji nasze Biblioteki zapraszają wszystkich chętnych do wspólnej zabawy! Zabawa typu Escape Room, to zespołowa gra logiczna, polegająca na rozwiązaniu ciągu zagadek w zamkniętym pokoju i odnalezieniu hasła-klucza, które umożliwia wyjście z pomieszczenia. Do zabawy zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych!

1 czerwca 2018

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję , że :
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej
Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg jest: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6,  82-310 Elbląg, tel. 55 231 10 16, email: bibkom@gmail.com   
2. Administrator wyznaczył Pana Piotra Sadowskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6, 82-310 Elbląg lub e-mail : audytor-wewnetrzny@wp.pl
3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom i w granicach prawa. 
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć złożony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub do celów statystycznych. 
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy  prawa. 
6. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
7. Posiada Pani / Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Posiada Pani / Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem , przypadkową utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem , zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.